ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2554
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน  เรื่อง การย่ื่นแบบภาษีโรงเรือน และที่ดิน  ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 390 คน