ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยแรก
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน  เรื่อง  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 318 คน