ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน  เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 313 คน