ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน  เรื่อง ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน สมัยที่ 3
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 317 คน