ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกสภา อบต.และนายกอบต.
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564(อย่างไม่เป็นทางการ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน