ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  รายละเอียด : พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน แก้ไขปัญหาสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลบาโงยซิแน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน