ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ช่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน นำทีมโดยกองช่าง ปฏิบัติภารกิจซ่อมบำรุง กิ่งไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่หมุ่ที่ 5 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถ และผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจรไปมา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน