ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ได้จัดทำประกาศเร่ืองนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy) เพื่อประกาศให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน