บาโงยชิแนทั้งตำบลหาอะไรก็เจอ
:::::::::::::::::::::