ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศ อบต.บาโงยซิแน เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
622
23 พ.ค. 2556
112 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
340
14 ธ.ค. 2555
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
413
06 ธ.ค. 2555
114 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
350
06 ธ.ค. 2555
115 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
29 ต.ค. 2555
116 ประกาศรับลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
29 ต.ค. 2555
117 ประกาศกระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
180
01 ต.ค. 2555
118 ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
30 ก.ย. 2555
119 ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
30 ก.ย. 2555
120 ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
30 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18