ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
101
19 ก.ค. 2561
52 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
93
31 พ.ค. 2561
53 ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือประจำตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 เม.ย. 2561
54 ประชาสัมพันธ์ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
91
05 มี.ค. 2561
55 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
86
28 ก.พ. 2561
56 ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 ม.ค. 2561
57 การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
27 ธ.ค. 2560
58 ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือประจำตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
23 ส.ค. 2560
59 แหล่งท่องเที่ยวตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
221
22 มิ.ย. 2560
60 รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18