ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
28 พ.ค. 2555
132 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
285
28 พ.ค. 2555
133 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
277
07 ก.พ. 2555
134 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน กาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
466
29 ธ.ค. 2554
135 ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
23 ธ.ค. 2554
136 ประชาสัมพันธ์สำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
23 ธ.ค. 2554
137 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
23 ธ.ค. 2554
138 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
583
25 ต.ค. 2554
139 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
11 ต.ค. 2554
140 ประกาศลดข้้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
283
11 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18