ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
88
21 ก.ค. 2558
82 ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
157
15 มิ.ย. 2558
83 ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาการเผาตอซัง ฟางข้าวและเศษวัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
167
09 มิ.ย. 2558
84 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
25 พ.ค. 2558
85 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕8 ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
28 ก.พ. 2558
86 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
26 ธ.ค. 2557
87 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สภา อบต.บาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
160
11 ธ.ค. 2557
88 ประกาศ อบต.บาโงยซิแน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูเด็ก ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
24 ต.ค. 2557
89 ประกาศ อบต.บาโงยซิแน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
265
07 ต.ค. 2557
90 ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
609
03 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18