ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
22 ต.ค. 2553
152 ประกาศลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
22 ต.ค. 2553
153 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนบริการการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
359
01 ต.ค. 2553
154 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
01 ต.ค. 2553
155 แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
402
01 ต.ค. 2553
156 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
372
20 เม.ย. 2553
157 ประกาศบัญชีผู้ได้รับเบี้ยความพิการของ อบต.บาโงยซิแน ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
616
09 ก.พ. 2553
158 ประชาสัมพันธ์คำสั่งการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
05 ม.ค. 2553
159 ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บาโงยซิแน ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
15 ธ.ค. 2552
160 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
370
14 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18