ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 ส.ค. 2563
22 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 ก.ค. 2563
23 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
09 มิ.ย. 2563
24 เตรียมผลิตหน้ากากแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
05 พ.ค. 2563
25 ประชาสัมพันธ์การแจกจ่ายหน้ากาก
87
05 พ.ค. 2563
26 เอกสารแจ้งผลการดำเนินการตามข้อสังเกต ดาวน์โหลดเอกสาร
123
27 เม.ย. 2563
27 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
20 มี.ค. 2563
28 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
22 ก.พ. 2563
29 ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือประจำตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
17 ก.พ. 2563
30 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
14 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18