ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานผลการพิจารณาทบทวนปรับปรุงภารกิจและข้อบัญญัติตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
54
15 ม.ค. 2563
32 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
109
13 ม.ค. 2563
33 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
24 ธ.ค. 2562
34 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 ธ.ค. 2562
35 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
11 ต.ค. 2562
36 สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 ต.ค. 2562
37 การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 มิ.ย. 2562
38 ประชาสัมพันธุ์ที่อ่านหนังสือประจำตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
92
05 เม.ย. 2562
39 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
97
14 ม.ค. 2562
40 ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
88
02 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18