ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
30 ก.ย. 2555
122 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
26 ก.ย. 2555
123 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
515
21 ก.ย. 2555
124 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
270
21 ส.ค. 2555
125 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
250
21 ส.ค. 2555
126 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
256
21 ส.ค. 2555
127 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
253
21 ส.ค. 2555
128 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน หมู่ที่ 2 (แทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
552
19 มิ.ย. 2555
129 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
266
01 มิ.ย. 2555
130 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
263
29 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18