ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 ต.ค. 2557
92 ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ฯ สถานที่ก่อสร้าง สายปือรือโง๊ะ (ต่อยอดโครงการของโยธาธิการฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
14 ส.ค. 2557
93 เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.บาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
153
06 ส.ค. 2557
94 ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้านโครงการก่อสร้างอาคารเอกกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
09 ก.ค. 2557
95 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สภา อบต.บาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
135
17 มิ.ย. 2557
96 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สภา อบต.บาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
07 ก.พ. 2557
97 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนอินเตอร์เน็ตไร้สาย wi-fi ดาวน์โหลดเอกสาร
329
06 ก.พ. 2557
98 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
207
30 ธ.ค. 2556
99 การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
20 ธ.ค. 2556
100 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
13 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18