ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
442
03 ต.ค. 2567
2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 เม.ย. 2564
3 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
26 เม.ย. 2564
4 แนวทางปฏิบัติตนของผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 เม.ย. 2564
5 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 เม.ย. 2564
6 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 เม.ย. 2564
7 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 มี.ค. 2564
8 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
09 ต.ค. 2563
9 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืชและปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 ส.ค. 2563
10 เตรียมผลิตหน้ากากแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15