ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
530
03 ต.ค. 2567
2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
26 เม.ย. 2564
3 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
26 เม.ย. 2564
4 แนวทางปฏิบัติตนของผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 เม.ย. 2564
5 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
12 เม.ย. 2564
6 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
08 เม.ย. 2564
7 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
18 มี.ค. 2564
8 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
21 ธ.ค. 2563
9 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
09 ต.ค. 2563
10 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17